WWW.FARCRY.CZ - Obshl web o tto super hře!
WWW.FARCRY.CZ - Obshl web o tto super hře!
WWW.FARCRY.CZ - Obshl web o tto super hře!
WWW.FARCRY.CZ - Obshl web o tto super hře!

Tuto polo엒u prohl욏:  

Reln zbran

ton pu쉓a Heckler & Koch G36

 
Zem pvodu: Nmecko 1995

 

Pou욏vna v zemch: Argentina, Austrlie, Brazlie, Kanada, Chile, Chorvatsko, Francie, Nmecko, Jordn, Indonsie, Loty쉝ko, Litva, Malajsie, Mexiko, Holandsko, Norsko, Filipny, Polsko, Portugalsko, Singapur, 둷anlsko, Thajsko, Velk Britanie, USA

 

Pou엍ta: Invaze do Afghnistnu, vlka s Irkem.

 
 Celkov dlka: 99,9 cm
 Dlka hlavn: 48 cm
 Hmotnost: 3,4 kg s przdnm zsobnkem
 Hmotnost: 3.8 kg s plnm zsobnkem
 Hmotnost: 4,1 kg s plnm zsobnkem a optikou
 Teoretick rychlost stelby: 750 ran/min
 斑inn dostel: 500 800 metr
 R엁: 5,56 x 45 mm NATO (223 Remington)

 

Grantomet AG36 (Anbaugranatwerfe)

 
 Zem pvodu: Nmecko

 
 Typ pou엍telnch grant: plastov cvin, slzn a jin chemick, oslepujc,  dmov, vbu쉗 a taskav.
 Tento grantomet m vce modifikac a lze ho pipojit na nkolik typ tonch  pu쉋k, nap曝klad typ XM320 lze pou욏t na M4 Carbine

 
 R엁: 40mm x 46 mm
 Vha: 1,49 kg - przdn
 Dlka hlavn: 27,9 cm
 Dlka celkov: 35,3 cm
 Po矮ten rychlost stely: 74 m/s
 Efektivn dostel: 150 m
 Maximln dostel: 400 m
 Poet stel: 5 7 za minutu

Sniper rifle AI - AW50

 
(Accuracy International - Arctic Warfare 50)
Zem pvodu: Nmecko 1995

 

Pu쉓a je zalo엁na na stejnm designu a ergonomickch principech, tak jako dal싴 pu쉓y ze serie AW uren pro 50 BMG stelivo.

 
 
 
 

 
 R엁: 50 BMG (12.7 X 99)
 Vha: 13,5 kg
 Dlka hlavn: 68,6 cm
 Celkov dlka: 135 cm
 Tepeln odolnost: a -40캜
 Zsobnk: 5 nboj
 Efektivn dostel: 2000m
 Optick systm: fixovan 10x, promnn 3-12x nebo promnn 4-16x
 Podpora: sklopn pln nastaviteln stativ, v쉓ov nastaviteln pa얺a, tlumen  zptnho rzu.
 Spou슍: dvoustupov pln nastaviteln
 Proveden: v ern a zelen barv

Pancor Jackhammer shotgun

 
Jackhammer automatick brokovnice byla vyvinut v USA nvrh壽em zbran Johnem Andersenem v roce 1984. S vvojem se pokraovalo a do devadestch let, byl zlep쉋n zkladn design a funknost zbran, bohu엁l tato zbra nepilkala 왾dnho v엖ho kupce. Ve skutenosti, bylo jen mlo funknch model Jackhammera, nkter zdroje uvdj, 엁 jen dva pln automatick modely. Vvoj byl kompletn, ale produkce nikdy nezaala.  
 
 
 Zajmavost je, 엁 na zbrani je pomrn dost plastu a zsobnk s deseti nboji,
 se s p曝davnm za曝zenm d pou욏t jako pchotn n쉕apn mina, pi aktivovn
 nohou je vysteleno ze zsobnku v쉋ch 10 nboj narz.
 (Nechtl bych vidt, co by to asi s lovkem udlalo brrrrrr.)
 Sv msto si tato zbra na쉕a ve filmech i ve virtulnm svt po妖ta樂, kde je
 velice asto modelovna do bojovch a vlench her. Lze ji zahldnout ve filmu
 Termintor 2, nebo Total Recall.

 

 
 Typ: plynem ovldan, pln automatick brokovnice
 R엁: 12
 Dlka celkov: 78,7 cm
 Dlka hlavn: 52,5 cm
 Vha s plnm zsobnkem: 4,47 kg
 Kapacita zsobnku: 10 nboj
 Teoretick rychlost: 240 stel za minutu
 Efektivn dostel: 50 metr

Desert Eagle - Pou쉞n Orel

 
Zem pvodu: Israel
Vrobce: IMI (Israel Military Industrie)

 

Oblben je pedev싴m pro nat訟en aknch film, v Hollywoodu t엒o najdete vce pou욏vanou zbra. Zbra je to mohutn a t엒, nevhodn pro osobn obranu. Vystelen kulky maj opravdu niiv 鉉inek a rozptyl se pohybuje zhruba kolem 80 cm. Hluk pi vstelu je velk a bez ochrany sluchu m엁 snadno sluch po쉓odit. Uplatnn v ozbrojench silch tato pistole nena쉕a, proto엁 jej zvldnutelnost a  ovladatelnost dky velkmu zptnmu rzu je opravdu nron.
 
 Dlka: 27 cm
 Dlka zmrn: 21 cm
 Dlka hlavn: 15,2 cm
 V쉓a: 15,1 cm
 딇ka: 4,5 cm
 Hmotnost: 2050 g
 R엁: 50 Action Express - 12, 95 mm (ale nen to jedin r엁)
 Po矮ten rychlost stely: 480 m/s
 Poet nboj: 7+1
 Zsobnk: 7 nboj
 Zsobnk przdn: 130 g
 Zsobnk pln: 360 g
 Nboje: Samson
 Spou슍ov stroj: jednoinn (Single Action)
 Zvr: plyny ovldan oton zvornk - uzamen
 M蔣idla: stranov nastaviteln - oteven
 Vnj싴 pojistka: oboustrann - na zvru

Kukri Knife

 
Zem pvodu: Nepl

 

Pou엍t: Klestn cesty neprstupnm porostem, sklzen plodin zejmna pak cukrov ttiny, porcovn surovin, masa, ovoce a zeleniny, p曝prava palivovho d曝v, por엁n zv蔣at a v neposledn ad obrana proti 쉋lmm a jako zbra k obran i k boji.
Kukri byl zaazen do oficiln vzbroje Gurkh v roce 1837 a sou矮st vzbroje zstal a dodnes. Gurkhov kte曝 byli pvodn njemnmi bojovnky, psob nyn v  potu 2500 mu욟 jako profesionlov, byli nap曝klad nasazeni i v misch
 UNPROFOR a KFOR
 
 Dlka epele: 30 60 cm
 Hmotnost: 300 600 gram

Assault rifle M4 ton pu쉓a

 
Zem pvodu: USA
Ve slu얺ch od roku: 1994

 

Pou욏vna v zemch: USA, Malajsie, Indonsie, Izrael, Filipny, Austrlie, Polsko, Singapur, Thajsko, Pkistn, Mexiko, Kolumbie, Brazlie, Argentina, Peru, Ji엖 Korea, Japonsko, Tchaj - wan, Chile, ecko.

 

Pou엍ta: US invaze do Afghnistnu, Vlka s Irkem, konflikt Izrael Libanon 2006


 Varianty: M4A1, CQBR
 Vha: 2,52 kg przdn
 Vha: 3 kg s 30ti nboji
 Dlka: 75,7 cm a 83,8 cm
 Dlka hlavn: 36,8 cm
 R엁: 5.56
 Nboje: 5.56 x 45 mm NATO
 Teoretick poet stel: 700 950 stel za minutu
 Po矮ten rychlost stely: 905 m/s
 Efektivn dolet: 300 m
 Maximln dostel: 3600m

M249 SAW

 
Squad Automatic Weapon - lehk kulomet 
Zem pvodu: Columbia
Vrobce: Fabrique Nationale Manufacturing, Inc.

 

kolem M249 SAW je podporovat jednotku palebnou silou v toku i v obran. M249 poskytuje celkem pesnou palbu a 鉉innost se ad mezi t엒 pu쉓y. V polovin 80-tch let vyplnil mezeru po kulometu BAR (Browning Automatic Rifle), vyazenm v
50-tch letech. SAW m volitelnou kadenci -
 normln (750 ran za minutu) a maximln (1000 ran za minutu), maximln se
 pou욏v jen kdy rychlost kles vlivem nep曝znivch podmnek.
 Pi pou엍t jako strojn pu쉓a, m엁 bt osazena na trojnohm stojanu a
 vybavena nhradn hlavn. Jedna M249 dok엁 v jednotce nahradit dva stelce
 s pu쉓ou M4.
 Zbra m엁 pou욏vat standardn munici podvanou integrlnm psem z
 200ranho zsobnku. V nouzi v쉆k dok엁 st曝let i z 20ti a 30-ti rannch
 zsobnk pro M16.
 Munice se dodv v boxu po 200 ranch.
 Kvli vysok kadenci se v쉆k zbra vychyluje ze smru stelby a munice se
 rychle spotebovv. V obran se pou욏v s t曝nohm stojnkem, 妖m zsk
 lep싴 stabilitu a palba je pesnj싴.
 Pi stelb se pou욏v mixovan munice, kulov a znakovac v pomru 4:1.

 


 Primrn uren: penosn strojn pu쉓a
 Dlka: 103,81 cm
 Hmotnost bez zsobnku s dvounohm stojnkem: 6,88 kg
 Zsobnk 200 ran: 3,14 kg
 Zsobnk 30 ran: 0,49 kg
 Kapacita zsobnku: 200 ran
 R엁: 5,56 mm
 Maximln dostel: 3600 m
 Maximln 鉉inn dostel (plo쉗 cl): 1000 m

Tich MP5 (Machinenpistole 5) SD

 
Zem pvodu: Nmecko
Vrobce: Heckler & Koch

 

Tato zbra je vyrbna v mnoha variantch a pou욏vna je ji od roku 1966, verze SD byla pedstavena v roce 1974 a byla opatena tlumiem. Sv vyu엍t na쉕a pedev싴m u specilnch jednotek, policie a protiteroristickch komand. Do ostr akce byla nasazena poprv v roce 1977 v Mogadi쉟, kde protiteroristick jednotka GSG-9 osvobodila unesen letadlo.
 K zviditelnn MP5 pispla tak SAS, kdy v roce 1980 osvobodila rnsk
 velvyslanectv v Londn.

 


 R엁: 9 mm Parabellum (9 mm x 19 mm)
 Po矮ten rychlost stely: 285 m/s
 Teoretick rychlost stelby: 800 ran za minutu
 Zsobnk: 15 a 30 nboj
 Celkov dlka: 78 cm, 55 cm a 61 cm dle proveden
 Dlka hlavn s tlumiem: 14,6 cm
 Vha: 3,1 kg
 Tlumi: dvoukomorov - hlave je opatena 30 otvory, kudy unikaj plyny do
 specilnho integrovanho dvoukomorovho tlumie. Dky malmu zptnmu
 rzu, je dobe ovladateln a pesn.

OICW

 
OICW Objective Individual Combat Weapon - Bojov zbra jednotlivce
 
Zem pvodu: Nmecko
Vrobce: Heckler & Koch

 

Jde o zcela novou zbra urenou pro vojka budoucnosti, kter byla vytvoena dle po얷davk programu JSSAP.Po얷davky na zbra byly ureny tyto:
1. pravdpodobnost zsahu bodovho cle (lovka) na vzdlenost 500 m rovna 0,9
 2. pravdpodobnost zsahu plo쉗ho cle na vzdlenost 1000m rovna 0,5
 3. mus obsahovat tonou pu쉓u a samonabjec grantomet, mus mt jen
 jednu spou슍
 4. mus bt oboustrann ovladateln
 5. grantomet bude pou욏vat inteligentn munici explodujc pi dopadu, nebo v
 nastaven vzdlenosti, i v쉉e a stelec mus mt mo엖ost volit re엍m exploze
 6. celkov hmotnost zbran se zsobnkem s 30 nboji a 6 granty nesm
 peshnout 6,35 kg
 7. dostel grantometu minimln 1000 metr
 8. denn i non zam淋ovac systm
 
 Zbra je urena pedev싴m pro rozlehl prostranstv pro nien bodovch a
 plo쉗ch cl. Grant m 2 mo엖osti vbuchu a v grantometu jsou 2
 zapalovae, kontaktn a asov. Grantomet je konstruovn pro stelbu
 jednotlivmi ranami a pou욏v novou inteligentn munici, oznaovanou jako
 HEAB (High Explosive - Air Burst). Tato munice m velice netypickou konstrukci.
 Je rozdlena na ti oddly, prostedn oddl tvo曝 elektronika a baterie, pedn
 oddl a oddl u dna pak tvo曝 fragmentan bojov hlavice, jejich explozi
 kontroluje po妖ta tak, aby do쉕o k maximlnmu 鉉inku podle naprogramovn.
 Nastaven zapalovae grantu se provede pi prletu stm hlavn
 elektromagnetickm impulsem. Funguje to tak, 엁 ped vstelem je grantomet
 naprogramovn podle druhu cle a nsledn se odjist p曝slu쉗 zapalova.
 Pi testech v쉆k do쉕o k nehod, grant vybuchl ji ve zbrani a t얿e zranil
 obsluhujcho vojka. Zbra je stle ve vvoji a bude zaazena do vzbroje
 nejd曝ve v roce 2008. Do t doby bude prochzet modernizacemi. Ji te v쉆k
 projevilo o zbra zjem nkolik armd svta.
 
 Velkou nevhodou OICW je zatm jej velikost, neohrabanost a vha.
 Vha zbran v쉆k pispv pi stelb k vt싴 pesnosti. Zbra se zbyten
 nezved a tolik nekope. Pi del싴ch pochodech a pesunech je nepohodln.
 Pro akce v mstskm prosted nen p曝li vhodn a v budovch se s n nelze
 tak rychle a hbit pohybovat. Pi simulacch boje v zastavnm ternu (msta)
 se zjistili velice zajmav vsledky. Vojk vyzbrojen OICW si porad s pchotou
 vyzbrojenou klasickmi runmi zbranmi, ale dva dob曝 ostelovai zlikvidovali,
 relativn bez problm, skupinku 6-ti vojk s OICW. Nejd曝ve zabili 5 vojk,
 nsledn jeden vojk zabil s OICW jednoho snipera av쉆k vzpt byl zabit
 druhm sniperem. Dal싴 nevhodou je, 엁 vojk se mus starat hned o ti
 systmy najednou (tonou pu쉓u, grantomet a zam淋ovac systm) dr얺a
 zbran tedy zabere podstatn dost asu, zbra je tak protkna elektronikou a
 je tedy otzkou, jak bude odoln v陷i extrmnmu znei쉞n. Pokud je zbra
 nasazena do akce v extrmnch podmnkch a zbran se mus istit ka엀 den,
 je to na obt. Speciln jednotku vyzbrojenou jen zbranmi OICW sotva kdy
 uvidte.

 


 R엁: 5.56 mm NATO a 20 x 85 mm HE
 Funkce: ton pu쉓a a grantometem
 Vha przdn zbran: 5.5 kg
 Vha nabit zbran: 6.8 kg
 Celkov dlka: 89 cm
 Dlka hlavn: 25 cm (pu쉓a) 46 cm (grantomet)
 Po矮ten rychlost stely: 5.56 mm : 850 m/s, ON: 70 m/s
 M蔣idla: zam淋ovac a palbu 曝dc systm (FA/FCS), ten je tvoen laserovm
 dlkomrem dle엍tm pro sprvn naasovni exploze grantu, optikou,
 noktovizorem a displayem, na kterm se zobrazuj ve쉓er data.
 斑inn dostel: 5.56 mm: 550 metr; 20 mm HE: 1,000 metr
 Kapacita zsobnku: 30 nboj 5.56 mm a 6 nboj 20 mm HE
 Teoretick rychlost: 5.56 mm: 800 stel za minutu, 20 mm HE: 10 grant za
 minutu

FN P90 PDW

 
Personl Defence Weapon Osobn obrann zbra
 
Zem pvodu: Belgie
Vrobce: Fabrique Nationale de Herstal
Ve slu얺ch od roku 1994

 

Konstrukce tla zbran je vyrobena z polymeru, s polykarbontovm prhlednm zsobnkem na 50 nboj, kter je umstn na vrchu zbran v p曝m ose se zbran. Nboje tedy mus bt ot訟eny specilnm
 mechanismem o 90, nicmn systm je tak
 rychl, 엁 zbra dok엁 vychrlit 600 a 700 kulek za minutu, teoretick kadence
 je v쉆k je쉞 vy슊 a pohybuje se kolem 900 ran za minutu. Zbra vyu욏vaj
 pedev싴m speciln jednotky, nap曝klad SAS. Vvoj byl dokonen v roce 1989 a
 zbra byla pedstavena veejnosti v roce 1995
 Nboje: standartn SS190, s ocelovm jdrem a hlinkovou zkladnou,
 m dlku 40,5 mm, hmotnost 2.02 g a s쓔vou rychlost 715 m/s.
 Kulka pronikne 48 vrstvami kevlaru nebo pilbou PASGT na 150 m.
 (Neprsteln vesta i helma, je tedy v tomto p曝pad k niemu!)
 Podzvukov nboj SB193 m hmotnost 3.58 g a s쓔vou rychlost 304 m/s,
 uren byl k testovn. Nov nboj m hmotnost 5.0 g a s쓔vou rychlost
 shodnou. Poslednm typem nboje je L191 se stopovkou.
 Zbran lze st曝let jednotlivmi ranami, nebo dvkami.

 


 Hmotnost przdn zbran: 2,54 kg
 Hmotnost pln zbran: 2,99 kg
 딇ka zbran: 56 mm
 Dlka: 55 cm
 Dlka hlavn: 263 mm
 V쉓a: 211 mm
 M蔣idla: optick zam淋ova s 1,5 nsobnm zvt쉋nm a nastavitelnm
 podsvtlenm, laserov znakova a mal svtilna
 Na zbra lze pipojit tlumi.
 Nboje: 5,7x28 mm
 Zsobnk: 50 nboj
 Po矮ten rychlost stely: 715 m/s a podzvukov nboj 304 m/s
 Maximln efektivn dostel: 200 m
 s쓔v kinetick energie: 1533 J
 Zbra dky tvaru a vyhazovn przdnch nbojnic ze spodu, vyu엍j bez
 problm i levci

WWW.FARCRY.CZ - Obshl web o tto super hře!