WWW.FARCRY.CZ - Obshl web o tto super hře!
WWW.FARCRY.CZ - Obshl web o tto super hře!
WWW.FARCRY.CZ - Obshl web o tto super hře!
WWW.FARCRY.CZ - Obshl web o tto super hře!

Tuto polo엒u prohl욏:  

Multiplayer "Hra vce hr訟" Popis

Deatmach

V tomto typu hry hr訟i sout욏 o nejvt싴 poet zabit. Hr訟i se objevuj nhodn po rovni, na za矮tku vyzbrojen pistol a no엁m, aby se mohli brnit ostatnm hr訟m. Ostatn, silnj싴 zbran jsou rozmstny po rovni a lze je sebrat stejn jako munici, zdrav a dal싴 pedmty vetn dalekohledu, oslepujcch grant nebo kouovch grant. Tyto pedmty se obnovuj po 15 sekundovch nebo del싴ch intervalech, zle욏 na hodnot pedmtu nap曝klad vesta se obnovuje ka엀ch 60 sekund. Vtzem se stv hr訟, kter m nejvy슊 skre ve vsledcch na konci kola (vchoz klvesa TAB).

 

Ve vsledkov listin jsou zahrnuty nsledujc informace:

Jmno Jmno hr訟e. Va쉋 jmno je zvraznno 엓ut. Divci jsou vyjmenovni pod vsledky.

Zabit Poet lid, kter jste zabil.

Smrti Udv, kolikrt jste byl zabit.

Vkonnost Kalkulace zalo엁n na pomru potu zabit/smrt pro demonstraci vkonnosti hr訟e.

Ping as odezvy k serveru.

 

Tmov Deatmach

Tmy sout욏 o nejvt싴 poet zabit. Hra je podobn klasickmu Deathmatchi, ale tentokrt jsou hr訟i rozdleni do tm, kter mezi sebou bojuj o vtzstv. Tmy jsou dva a to modr a erven. Ka엀 tm je reprezentovn ikonou v pravm hornm rohu obrazovky. Tm, kter m vce zabit, vyhrv.

 

Ve vsledkov listin jsou zahrnuty nsledujc informace:

Jmno Jmno hr訟e. Va쉋 jmno je zvraznno 엓ut. Divci jsou vyjmenovni pod vsledky.

Zabit Poet lid, kter jste zabil.Smrti Udv, kolikrt jste byl zabit.

Vkonnost Kalkulace zalo엁n na pomru potu zabit/smrt pro demonstraci vkonnosti hr訟e.

Ping as odezvy k serveru.Skre Udv, kolikrt tm vyhrl hru.

 

- tok Dva tmy, tonci a obrnci bojuj o kontrolu nad temi strategickmi body v rovni. tonci se mus dotknout bodu, aby zaali s jeho obsazovnm. Obrnci mohou zastavit obsazovn tak, 엁 se dotknou bodu, a tm zastav odpoet. Pokud byl bod obsazen, body objeven se pesunou do dal싴 sekce a umo엖 tak hr訟m objevovat se bl엁 dal싴mu bodu. Pokud jsou v쉋chny body obsazeny, tonci vyhrvaj. Pokud do vypr쉋n asu nestihnou tonci v쉋chny body obsadit, vyhrv brnc tm.

Obrnci maj mo엖ost stavt obrann budovy, a tak chrnit svj bod. Zde jsou typy budov a jejich statistiky:

 

Budova

Cena stavby

Zsahov body

Opravn body

Ze

1000

2000

2000

Brna

1000

2000

2000

Barikda

1000

1500

1000

Statick zbra

2500

2000

2000

Mal bunkr

3000

2000

2000

Velk bunkr

3200

2000

2000

Velk bunkr+ kulomet

3500

2000

2000

V s kulometem

5500

3000

4500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve vsledkov listin jsou zahrnuty nsledujc informace:

Jmno Jmno hr訟e. Va쉋 jmno je zvraznno 엓ut. Divci jsou vyjmenovni pod vsledky.

T曝da Ikona zobrazen nad bodovm ziskem danho hr訟e. Ti ozuben kola znamenaj podprnho vojka, optick zam淋ova odstelovae a nboje p싡ka.

Zabit Poet lid, kter jste zabil.

Podpora Vyjden velikosti podpory, kterou jste vnoval svmu tmu.

Skre Va쉋 celkov skre ve he.

Ping as odezvy k serveru

 

Bodov hodnocen je nsledujc:

Zahjen obsazovn 5 bod

Odvrcen obsazen 5 bod

Obsazen bodu 25 bod

Postaven budovy 5 bod

Znien budovy (kterou postavil nep曝tel) 5 bod

Uzdraven lena tmu 2 body

Zabit nep曝tele 5 bod

www.FARCRY.cz

 

 

WWW.FARCRY.CZ - Obshl web o tto super hře!