WWW.FARCRY.CZ - Obshl web o tto super hře!
WWW.FARCRY.CZ - Obshl web o tto super hře!
WWW.FARCRY.CZ - Obshl web o tto super hře!
WWW.FARCRY.CZ - Obshl web o tto super hře!

Tuto polo엒u prohl욏:  

KD - asto kladen dotazy

01. Koupil jsem Far Cry CZ a nejde mi multiplayer.

02. Multiplayer hls, 엁 mj kl杖 je ji pou욏vn.

03. Nainstaloval jsem hru a po spu쉞n mm po쉓ozenou grafiku a textry.

04. Pi he mi zern obrazovka a nic nelze dlat.

05. Chci nainstalovat hru pro WINDOWS XP 64bit a nejde to.

06. Jak umstm nov skin do hry?

07. Kam mm umstit nov md do hry?

08. Sthl jsem novou mapu pro singleplayer, ale nevm co s n.

09. Chci hostovat hru na svm domcm PC, ale nevm, jak modifikovat server.

10. Kde najdu editor map?

11. Hraje vbec nkdo z CZ a SK multiplayer?

12. Nainstaloval jsem Patch 1.4 a ve he mi nereaguje my.

13. Jak si obarvm svj nick (pezdvku) v multiplayeru?

14. CRITICAL ERROR: error loading the default font languages/fonts/default.xml

Koupil jsem Far Cry CZ a nejde mi multiplayer

 1. Odpov逸 naleznete ZDE

Multiplayer hls, 엁 mj kl杖 je ji pou욏vn

 2. Nejprve se podvejte v jakm formtu jste kl杖 ke he dostali.
Na manulu by ml bt nalepen 쉞tek bu p曝mo s kl杖em pro multiplayer, ten je asi v takovm proveden:
FCY-2K1H-MYWP-516J-B2M5, nebo je tam kd zhruba v tomto proveden:
FCY2-04020-2050-4801, sprvn kl杖 pro multiplayer je prvn p曝pad, to znamen, 엁 za prvnmi temi psmeny nsleduje hned pomlka "FCY-". Pokud je za prvnmi temi psmeny 妖slo, p曝klad: "FCY2" - "FCY9", nejedn se o kl杖 p曝mo pro multiplayer, ale jde o registran kd hry na Playmanu, dky ktermu vm z Playmanu kl杖 po쉕ou! Tak엁 nejprve nav쉞ivte web Playmanu
http://www.playman.cz/xbuilder.php?xb1=Register

a zde se zaregistrujte! daje zadejte pravdiv, minimln tedy svj e-mail, nebo vm na nj bude nsledn zasln v kl杖 pro multiplayer!!! Pot pejdte na adresu http://www.playman.cz/xbuilder.php?xb1=ProductRegister

. Zde se pihla쉞e na svj 鉉et, kter jste si prv vytvoili a nsledujte krok 1, otevete roletkov menu "Registrovat hru:" zde vyberte Far Cry CZ a kliknte na tla妖tko registrovat. Te u jen do kolonky "Registran kd hry:" opi쉞e svj kd, kter byl pilo엁n u DVD. A TE TO NEJDLE랪TJ듞 !!! NEZAPOMETE ZA둏RTNOUT POL苦KO
"롟dm o zasln kdu pro hran online:" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A kliknte na registrovat. Pot vm p曝jde na e-mail zprva: Dkujeme vm za registraci legln koupen hry s ochrannm kdem xxx-xxx-xxx-xxx. Na쉋 podpora pro tuto hru je Vm od tto chvle pln k dispozici. Pak u je to jen otzka asu, kdy vm z Playmanu kl杖 po쉕ou, m엁 to bt hodina, i den, dle toho zda je v쉋dn den, kolik je hodin a jak rychle va싴 왾dost vy曝d. A to je v쉋!

Pokud mte novou hru a kl杖 ve sprvnm formtu a pesto pi zadn kl杖e obdr욏te tuto odpov逸, nepanikate, stv se to tak 90% novch hr訟, je to zcela normln. Tm淋 ka엀 chyba na serveru vypisuje tuto hl쉓u. Hezky v klidu zadejte kl杖 znovu, pi쉞e jej zsadn VELKMI psmeny a pou욏vejte pomlky. Nepou욏vejte numerickou klvesnici a dejte si pozor na zmnu nkterch psmen a 妖sel, nap曝klad O a 0. Zkou쉋jte to, dokud se Vm to nepoda曝. Pro ty co nevd, bych rd podotkl, 엁 kl杖 nen poteba poka엀 vypisovat po jednotlivch znacch, ale jednodu쉋 oznate text levou my싴 a klavesou ctrl+c ulo엝e do schrnky, ctrl+v ze schranky text vyjmete a vlo욏te zpt do kolonky! V kl杖 Vm v 왾dnm p曝pad nikdo nemohl odcizit, ani vygenerovat, proto엁 na FC 왾dn KEY genertor nen. Pokud jste nkde njak sthli, gratuluji Vm, k sp쉗mu sta엁n viru. Pokud vm FC p쉋, 엁 je V kl杖 pou욏vn, kdy pechzte mezi jednotlivmi servery, muste chvilku pokat, ne probhne aktualizace na UBI, obvykle to bv pr minutek, i vteinek. Tato situace m엁 nastat tak, pokud se sna욏te dostat na server, kde se v danou chvli hraje mapa, kterou nemte, V kl杖 tam uvzne a od serveru jste odpojeni, proto엁   systm nena쉋l ve slo얿e Levels potebn data, pokud se Vm toto stane, budete si muset na kl杖 pokat trochu dle, ne v prvnm p曝pad, vt쉏nou to bv tak nco mezi 5 - 15 minutami. Pokud se tomuto chcete vyhnout, nainstalujte si utilitku eXcaliTrone, kterou sthnete >zde<

Nainstaloval jsem hru a po spu쉞n mm po쉓ozenou grafiku a textury

 3. Pokud mte po쉓ozenou grafiku a textury ve he, sthnte si opravny patch 1.4 cumulative a nainstalujte, pokud ani toto nepomohlo, nebo pokud hru mte ji opatchovanou, tak zkuste aktualizovat ovldae Va싴 grafick karty, mlo by to pomoci.

Pi he mi zern obrazovka a nic nelze dlat

 4. Zkuste aktualizovat ovldae grafick karty, pokud mte kartu na AGP slot, zkuste sthnout rychlost AGP na 4x

Chci nainstalovat hru pro WINDOWS XP 64bit a nejde to

 5. Pokud po Vs instalace chce soubor setup64, mte jedinou mo엖ost, je to sice tro쉓u krkolomn cesta, ale bohu엁l v tomto p曝pad zejm jedin. Muste hru instalovat na po妖tai s 32bit XP, nainstalovat v쉋chny patche 1.3 - 1.33, pak celou slo엒u Ubisoft vyplit na DVD a z nj to pak pekoprovat do c:\Program Files (x86), pak u jen doinstalovat ty 64bit patche a mlo by ti to fret.

Jak umstm nov skin do hry

 6. Nvod najdete >zde< rozbalte zip, kde najdete soubor nap曝klad  zz-fs-p90.pak, kter vm nepjde otev曝t. Muste ho nejprve ze zipu pekoprovat p曝mo do slo엒y FCData. Tm zachovte pvodn skin ve he, proto엁 systm FC je dlan tak, 엁 si sm zjist, zda bylo nco do slo엒y FCData pidno a pokud ano, te ze hry tyto pravy, pokud vlo엁n skin zas sma엁te, vrt se k originlnmu skinu automaticky. Pokud si sta엁n skiny chcete dt do hry napevno (co je celkem zbyten), tak si soubor s p曝ponou ".pak" rozbalte a m엁te se podvat co je v nm ukryto a kter soubory jsou poteba pepsat v pvodn instalaci. Nejlep싴 je pro tuto prci, tak jako pro v쉋 ostatn, TOTAL COMMANDER

Kam mm umstit nov md do hry

 7. Pro nov md je poteba ve slo얿e Far Cry vytvoit novou slo엒u s nzvem Mods, do kter nakoprujete dal싴 slo엒u s danm modem, pokud je md zabalen, nejprve ho rozbalte. Pokud m md koncovku exe, jde o md s vlastn instalac, zde jen dbejte na to, aby instaltor umstil md na sprvn msto. Spus쓙e hru, pejdte do sekce Mdy a dan md zvolte a dejte spustit, budete vyzvni k optovnmu restartu hry, kter potvrte.

Sthl jsem novou mapu pro singleplayer, ale nevm co s n

 8. Slo엒u s mapou nakoprujte do slo엒y Levels, nzev mapy (slo엒y) si napi쉞e na papr, nebo si zapamatujte a spus쓙e hru.

Klvesou "~" (je to klvesa pod klvesou Escape) spus쓙e consoli a p曝kazem \map nzev mapy  .. mapu nahrajte.

P曝klad: \map Assignment41 a potvrte Enterem.

            Chci hostovat hru na svm domcm PC, ale nevm, jak modifikovat server

 9. V쉋 co se d modifikovat v multiplayeru a na svm serveru, najdete v   c:\Program Files\Ubisoft\Crytek\Far Cry\FCData\SCRIPTS.pak\SCRIPTS\Multiplayer\  .  MultiplayerClassDefiniton.lua
Tak m엁te pou욏t script GL SSM, nebo utilitku eXcaliTrone server, kter dok욏 pomoci p曝kaz server nakonfigurovat.

Kde najdu editor map

 10. Editor se nalz v instalaci Far Cry, slo엒a Bin32, soubor Editor.exe

                Hraje vbec nkdo z CZ a SK multiplayer na kliknut do sekce seznam CZ/SK hr訟

 11. Odpov逸 naleznete ZDE

S patchem 1.4 mi nejde my.

 12. Pokud po nainstalovn patche 1.4 nejde my, pejdte do voleb ovldn a zvolte "Pvodn" pot kliknte na potvzen ovldn. Tmto se provede restart klves a my쉏. Pak u jen sta妖 klvesy znovu nadefinovat podle svho uv엁n a my by mla za妖t normln plnit svou funkci.

Jak na obarven nicku v multiplayeru

 13. Odpov逸 naleznete ZDE

CRITICAL ERROR: languages/fonts/default.xml

 14. Otevete si c:/Program Files/Ubisoft/Crytek/Far Cry/ a najdte soubor "system.cfg" ten si otevete v poznmkovm bloku a najdte si 脯dek s p曝kazem g_language= "english" a pepi쉞e ho na g_language= "czech". Pot ulo엝e soubor zpt na disk a potvrte pepsn souboru pvodnho. Tm je problm vye쉋n.

 

 

WWW.FARCRY.CZ - Obshl web o tto super hře!