WWW.FARCRY.CZ - Obshl web o tto super hře!
WWW.FARCRY.CZ - Obshl web o tto super hře!
WWW.FARCRY.CZ - Obshl web o tto super hře!
WWW.FARCRY.CZ - Obshl web o tto super hře!

Tuto polo엒u prohl욏:  

Bindovn do MP, 1.33 - 1.40

Key Binding pro v1.40

Co se zmnilo a pro u to nejde?

Ve FC v1.33 v systmu je soubor "CryGame.dll", v kterm lze najt odkaz na soubor "playercfg.lua".  Bohu엁l nevm pro, ale ve v1.4 ji otestovn a ten tohoto souboru

nen. Jeliko se posledn dobou docela dost hrabu v systmu FC, napadla m takov mal oklika. Hlavn je, aby jste mli ji pevn nadefinovan hern klvesy a vce je ji nemnili, proto엁 volbu klves nsledujcm postupem zablokujete.

 

Pokud se podvte do hlavnho adres壽e FC, najdete tento soubor "game.cfg".

Otevete si ho v poznmkovm bloku a podvejte se co v nm je.

Za矮tek by ml vypadat takto:


-- [Game-Configuration]

-- Attention: This file will be overwritten when updated, so dont add lines ! Editing is not recommended !

 

Input:ResetAllBindings();

Input:BindAction("CYCLE_GRENADE", "h", "binozoom", 0);

Input:BindAction("FIREMODE", "mouse5", "binozoom", 1);


To znamen, 엁 systm FC si do tohoto souboru na妖t data ulo엁n v profilech hr訟, pesnji si sem na妖t informace o navolench hernch klvesch. Pokud sem dop쉋te njak p曝kazy. Systm FC je na 100% pep쉋 a v쉋 vrt do pvodn podoby. Ale to nm vy樂ranm peci nem엁 vadit :)))

Pokud mte je쉞 soubor "playercfg.lua" z v1.33, otevete si ho, pokud nemte vytvote si nov podle informac uvedench dole pro v1.33. Pokud u mte, text oznate a dejte koprovat.

Nyn si otevete ji zmnn "game.cfg" a text ze schrnky do nj nakoprujte. P曝klad:  


-- [Game-Configuration]

-- Attention: This file will be overwritten when updated, so dont add lines ! Editing is not recommended !

 

Input:ResetAllBindings();

Input:BindCommandToKey("\\sayteam $3FLAG !!! $4WARNING !!!","F8","");

Input:BindCommandToKey("\\say $3SORRY","F6","");

.... 


Posledn co nyn muste udlat a to je to nejdle엍tj싴, muste zmnit atributy souboru "game.cfg" z atribut "-a--" na atributy "ra--"", tmto nedovolte pepsn souboru, bohu엁l si tm i zak엁te ji zmnnou zmnu hernch klves, ale pokud nemnte klvesy ve he jako pono엒y, nemlo by toto vbec vadit. Atributy m엁te zmnit jednodu쉋 teba v Total Commanderu.

Pokud najdu asem njak lep싴 zpsob, urit ho sem nap쉏, ale zatm se m to vce e쉏t nechce, proto엁 m to tak sta妖.

A nakonec abych nezapomnl, patch v1.4 pidal do server ochranu proti spamovn, pokud hodte 4x za sebou stejn text - automaticky KICK!   Doporuuji tedy texty tro쉓u st曝dat.
Vykutil a napsal pro Vs tuleby

Key Binding pro v1.33

O co vlastn jde? Jist jste si v쉏mli, 엁 do chatu ve he nkte曝 hr訟i hzej rzn barevn hl쉓y a to teba opakovan. Jak to dlaj? Jde o takzvan key binding, pi kterm si lze navolit urit p曝kazy pod vybran klvesy. Jak na to? Ve FC v1.33 v systmu je soubor "CryGame.dll", v kterm lze najt odkaz na soubor "playercfg.lua"

Sta妖 si tedy napsat jednoduch progrmek, kter pojmenujete "playercfg.lua" a ten nakoprujete do C:/Program Files/Ubisoft/Crytek/Far Cry

Pi nslednm spu쉞n hry systm FC otestuje zda-li se tento soubor nalz v zkladnm adres壽i FC a pokud ho najde, pete ho a provede ho. Jak program napsat?

Je to jednoduch a pln k tomu posta妖 obyejn win. poznmkov blok, jen muste pot zmnit p曝ponu "txt" na p曝ponu "lua".


P曝kazy:

\\say      - vzkaz v쉋m hr訟m

\\sayteam  - vzkaz pouze hr訟m z tvho tmu

\\vote yes - pi hlasovn ANO

\\vote no  - pi hlasovn NE

\\kill     - dobrovoln sebevra엀a

\\name     - rychl pejmenovn


Barvy:

znakem $ + 妖slo od 0 - 9 lze text obarvit 

$0 (ern)

$1 (bl)

$2 (modr)

$3 (zelen)

$4 (erven)

$5 (svtlo modr)

$6 (엓ut)

$7 (r엗v)

$8 (oran엗v)

$9 (둫div)  


Syntaxe zpisu:   

Vlo a prove p曝kaz pod zvolenou klvesou

 

Input:BindCommandToKey("\\say $3zelen text $4erven text","klvesa","druh klvesa") 


P曝klad celho progrmku:

Input:BindCommandToKey("\\say $1*$5Cau$1*$6Zdrastvuj$1*$3Hi$1*$4Hello$1*$8Salut$1*","F2","");

Input:BindCommandToKey("\\sayteam $3FLAG !!! $4WARNING !!!","F8","");

Input:BindCommandToKey("\\say $3SORRY","F6","");

Input:BindCommandToKey("\\say $6.: L$1o$6o$1o$6o$1o$6O$1o$6o$1o$6o$1o$6L :.","F9","");

Input:BindCommandToKey("\\say $8Muhahahahhhhh....","F10","");

Input:BindCommandToKey("\\vote yes","F3","");

Input:BindCommandToKey("\\vote no","F4","");

Input:BindCommandToKey("\\kill","","");

Input:BindCommandToKey("\\name $2>$1>$4>$ BIGBOSS $4<$1<$2<","F11","");

Input:BindCommandToKey("\\name $2>$1>$4>$ training $4<$1<$2<","F12","");

Input:BindCommandToKey("\\say $3Teams please...","F1","");

Input:BindCommandToKey("\\sayteam $5Massive Attack!!!","pause","break");

Input:BindCommandToKey("\\say $6Fuck you stupid $8bitch$6 !!!","printscreen","print screen");

 

 

WWW.FARCRY.CZ - Obshl web o tto super hře!