WWW.FARCRY.CZ - Obshl web o tto super hře!
WWW.FARCRY.CZ - Obshl web o tto super hře!
WWW.FARCRY.CZ - Obshl web o tto super hře!
WWW.FARCRY.CZ - Obshl web o tto super hře!

Tuto polo엒u prohl욏:  

eXcaliTrone

Sthni si:

eXcaliTrone

Sthnout: "zde" (farcry.cz)

Sta엁no: x

Velikost: 540KB

Formt: .rar

 

Co je to eXcaliTrone?

eXcaliTrone je utilita pro hr訟e Far Cry, kter se vm zabydl p曝mo v systmu FC a m nkolik funkc. Pln funkn je pouze do verze 1.33 FC. Pro verzi 1.4 je poteba jinou verzi eXcaliTrone.
Tu naleznete i s nvodem instalace *na WEBu CZ teamu*

 

Obrzek:

 
 

1.

Dok엁 nap曝klad stahovat aktuln mapy z mapspace, kde jsou ulo엁ny nejnovj싴 verze velikho potu map.

 

Obrzek:

 
 

2.

Nabz pehledn menu pro rychl consolov volby hr訟e, co je volba ANO/NE pi hlasovn, vykopnut hr訟e ze serveru pi poru쉙vn pravidel, restart mapy, vbr a zmna mapy atd. Klvesa kterou lze vyvolat ve he toto menu je definovateln v klasick nabdce volby, kde se zadv jmno a vzhled hr訟e.

 

Obrzek:

 

 
 

3.

Vypisuje vce informac o serverech ne pvodn FC multiplayer serverlist, je zde pidn pehledn a velice dobe propracovan server filtr s mo엖ost ulo엁n oblbench server.

 

Obrzek:

 
 

4.

Obsahuje nov velice vydaen server manager, kde je nov pidna funkce vypnn 엓ut znaky nad svmi spoluhr訟i a skryt jmna nad postavami protihr訟.

 

Obrzek:

 

 

Cel program se vm nainstaluje do slo엒y s nainstalovanou hrou FC a spou쉞 se souborem XT-Launcher.exe

Po spu쉞n vysko妖 toto okno, dal싴 volba je jednoduch, N+enter=spu쉞n FC bez eXcaliTrone , X+ENTER=spu쉞n FC s eXcaliTrone, Q+ENTER=QUIT

 

Obrzek:

 
 

5.

POZOR: Pou욏vn tto utility je jen na vlastn nebezpe妖 a je mo엖, 엁 na nkterch serverech za to dostanete Kick ale i pes toto nebezpe妖 stoj za to alespo utilitku ozkou쉋t.

 
 

WWW.FARCRY.CZ - Obshl web o tto super hře!