WWW.FARCRY.CZ - Obshl web o tto super hře!
WWW.FARCRY.CZ - Obshl web o tto super hře!
WWW.FARCRY.CZ - Obshl web o tto super hře!
WWW.FARCRY.CZ - Obshl web o tto super hře!

Tuto polo엒u prohl욏:  

FARCRY bind Nick

Sthni si:

Nzev: FARCRY bind nick (pro obarevni nicku)

Velikost: 456Kb

Sthni si: "zde" (farcry.cz)

Sta엁no: "x"

 

Popis: Program FarCry bind color nick, kter pro ns vytvoil {FCCZ} Jerry, pomoc nj si lehce vytvo曝te bind svho barevnho nicku pro multiplayer, nebo si jen vytvo曝te potebn text pro color nick (barevn pezdvka) Myslm, 엁 podrobn popis je zcela zbyten, nebo program je vytvoen za jedinm 鉉elem, pokud peci jen nkdo z vs nev pesn o co jde, podvejte se do sekce Information - Nvody FC - Bind 1.33/1.4
Abych nezapomnl program lze vyu욏t i tak,
엁 si v nm jen barevn jmeno vytvo曝te a vypad to asi tak:
Input:BindCommandToKey("\\name $4J$5m$7$8n$6o","pause","break"); te jen sta妖 levou my싴 oznait $4J$5m$7$8n$6o, pak pravou my a zvolit koprovat. (prost klasick koprovn textu) Pak sta妖 spustit hru, jt do *Volby* tam co se zadv jmno, nastavit cursor na za矮tek 脯dku a stisknout klvesy CTRL+V. Tm se vm text pekopruje ze schranky, do kter jste si pedtm jmno ulo엍li. >

www.FARCRY.cz

WWW.FARCRY.CZ - Obshl web o tto super hře!