WWW.FARCRY.CZ - Obshl web o tto super hře!
WWW.FARCRY.CZ - Obshl web o tto super hře!
WWW.FARCRY.CZ - Obshl web o tto super hře!
WWW.FARCRY.CZ - Obshl web o tto super hře!

Tuto polo엒u prohl욏:  

FC Clivey Loader 5.1

Sthni si:

FC Clivey Loader 5.1

Sthnout: "zde" (farcry.cz)

Sta엁no: x

Velikost: 60MB

Formt: .zip

Autor: Clivey

Pidal: Tuleby

 

FC Clivey Loader 5.1
www.farcry.cz neru妖 za chod tohoto programu ani za po쉓ozen instalace FC pi nesprvnm u엍t... Pacthovn tmto programem se doporuuje na istou instalci FC, pokud mte ve he nkter sv pravy (teba skiny, jin zvuky a podobn) je velice pravdpodobn, 엁 hra opatchovan na XT nebo v1.6 vm po spu쉞n hry bude hlsit, 엁 je poteba v쉋chny zmny odstranit, jinak se hra nespust. (Je to sou矮st nov anticheatov ochrany)

Je mo엖, 엁 nkter antivirov programy vm budou signalizovat potencionln hrozbu od souboru EXE, ale jde opravdu o plan poplach.

Clivey napsal Chtl bych se svm klanem zase hrt FC a vypad to 엁 mnoho klan se k tto star dobr he vrac. Ale komunita je rozdlena na ty co hraji 1.33 a 1.4 nebo XT a jin. Proto엁 nechci mt v po妖tai hru nainstalovanou vckrt, udlal jsem aplikaci, pi kter mte FC nainstalovan jen jednou ale m엁te ji podle poteby patchovat na jakoukoliv verzi bhem 5 sekund.
Jak se to instaluje?
Rozbalte adres壽 FCVersions do va쉋ho adres壽e FarCry, tak엁 to bude vypadat takto...

c:\Program Files\Ubisoft\Crytek\Far Cry\FCLoader\FCLoader.exe

Udlejte si zstupce FCloader.exe na plochu a spus쓙e ho...
Jakmile se program spust, kliknte na otaznk (vlevo nahoe) a vyberte adres壽 FarCry a kliknte na tla妖tko "ok" (to muste udlat jen pi prvnm spu쉞n), pokud mte standardn instalaci, bude to sem...

No a te ji pouze kliknte v programu na verzi, kterou chcete spustit a program dynamicky provede patch na p曝slu쉗ou verzi, piem zachov XT a PB ochranu. Jakmile patchovn probhne, budete upozornni (trv to od 3 do 8 sekund) a program se Vs zept, chtete-li p曝slu쉗ou verzi FC spustit. Pokud jste ji pi pedchozm spu쉞n provedli patchovn na stejnou verzi, tak verzi potvrdte a hra bude p曝mo spu쉞na. Program je tedy nejen na patchovn, ale tak na spou쉞n... tedy v쉋 v jednom.
Pokud chcete vdt, na jakou verzi jste prv napatchovni, tak se podvejte do textovho souboru Currentversion.txt v adres壽i FarCry kde tuto informaci najdete, nen to ale dle엍t, program provede patchovn pi startu FC tak jako tak.

Vhody jsou...
Nepotebujete nkolikansobn instalace...
Pln implementace XT a PB...
U쉋t曝 Vm to minimln 4 Gb na disku...
Jedin dvod k tomu, 엁 m program pes 40Mb, je ten, 엁 pro verzi 1.33 a 1.44 je pou엍t jin verze mapy mp_jungle.

Po얷davky
Nainstalovan Netframework 2, kter mte tak jako tak Je pln jedno, co mte prv nainstalovan, jestli 1.33 nebo 1.4 tento program patchovn provede. (zde autor zapomnl, 엁 sou矮st patche 1.4 jsou je쉞 verze px_.... map, doporuuji tedy pro plnou podporu, nainstalovat na hru patch 1.4 cumulative jinak si prost na 1.4 serverech nezahrajete, proto엁 se na nch hraj povt쉏nou PX mapy a patch 1.33 tyto mapy v sob nem)

 

www.FARCRY.cz

WWW.FARCRY.CZ - Obshl web o tto super hře!